Enhver virksomheds primære ressource er mennesker

Vi tror på, at enhver virksomheds primære ressource er de mennesker, der møder ind hver dag og skaber værdi og betjener kunderne. Det er i de gode relationer mellem virksomhedens medarbejdere og god ledelse af de menneskelige ressourcer virksomhedens potentiale ligger. I de fleste virksomheder er lønudgifter den største omkostningspost i regnskabet. Omvendt har nogen det svært med at betragte lønninger som en omkostning, da det jo netop er herfra alt udspringer. Uanset hvilket perspektiv man ser det fra, så er det vigtigt.

HR området er nok det emne indenfor virksomhedsdrift, der gennem tiden har været mest diskuteret, undergået størst forandring og har været genstand for mest forskning. Det har mange naturlige årsager, men det skyldes helt sikkert, at der ikke er et facit på metoden til at udvikle mennesker eller en sikker opskrift på god ledelse. Alene på grund af den menneskelige faktor vil HR området altid være situationsbestemt og ekstremt komplekst. Hvad er god ledelse? Hvordan får vi mest muligt ud af medarbejder X?

HR området omfatter som tidligere nævnt en lang række forskellige discipliner

 • Employer branding
 • Rekruttering
 • Fastholdelse
 • Samarbejde
 • Kompetenceudvikling
 • Dagligdagen
 • Farvel

Hver af disciplinerne har mange lag og de har det til fælles, at desto mere erfaring og viden man har om dem, desto bedre forudsætninger har man som leder for at lykkes.

Voksewerk tilbyder at støtte din virksomhed med HR arbejdet 100% tilpasset dit behov. Vi kan gå så dybt ind i opgaven som det kræves. Måske føler du dig godt rustet, men har brug for en sparringspartner. Det kan også være, at du bare ikke synes der er tid til at gøre det professionelt ved siden af alle de andre opgaver og har brug for en partner, der løser opgaven for dig.

Rekruttering

Udvælgelse af den rigtige medarbejder til en ledig stilling er for mange ledere eller ejerledere en angstprovokerende opgave. Frygten for at vælge forkert er for nogle så stærk, så de tøver længere end nødvendigt med at besætte en ledig stilling – og især venter mange så længe med at ansætte den første medarbejder, så det forsinker virksomhedens skaleringsproces.

Nedenfor kan du se, hvordan et rekrutteringsforløb foregår i Voksewerk.

 • Udarbejdelse af kompetenceprofil
 • Udarbejdelse af stillingsopslag
 • Offentliggørelse på diverse medier og portaler (annoncering aftales særskilt)
 • Indsamling af ansøgninger
 • Screening af ansøgere
 • Afvikling af jobsamtaler – herunder 2. samtale med finalister
 • e-stimate adfærdsprofil og individuel tilbagemelding til kandidater
 • Referencetagning
 • Kandidatpræsentation
 • Formidling af afslag

Herudover kan tilvælges et onboardingforløb, hvor jeg hjælper med at tilrettelægge introduktionen af medarbejderen i jobbet og følger op på, at alt går godt i den sårbare opstart.

Hvis det ønskes kan 3 måneders garanti være inkluderet i rekrutteringen.

Her er et udpluk af de stillinger vi har medvirket til at besætte hos vores kunder:

 • Direktør
 • Landskabsarkitekter
 • Indkøbschef
 • Logistikassistent
 • Marketing ansvarlig
 • Salgskonsulent til IT
 • IT supportere
 • Bygningsingeniør
 • Salgskonsulent FMCG
 • Mediegrafikere
 • Murersvend
 • Rengøringsassistent
 • VVS installatør
 • Malersvend
 • Valideringskonsulent – Pharmaceutisk Industri
 • Projektleder
 • AV-tekniker
 • Eksportansvarlig – Afrika
 • Revisor
 • Call center medarbejdere
 • Taksatorer
 • Skadebehandlere – forsikring

Udvikling

Når driften fylder tiden ud kan det være svært for ejeren af en virksomhed at have fokus på at sikre den løbende udvikling af medarbejderne. Holdningen hos Voksewerk er, at det er medarbejderne, der udvikler virksomheden – ikke omvendt.

Der kan dog være situationer, hvor feks. strategi, – eller organisationsændringer stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer. I disse tilfælde er det vigtigt at sikre, at alle medarbejderne bliver gjort i stand til at løse deres nye opgaver.

Udviklingsprojekter indenfor HR kan også have fokus på at styrke samspillet mellem medarbejdere indbyrdes eller mellem forskellige funktioner og afdelinger i virksomheden.

Afvikling

Den værste opgave som leder for medarbejdere er at skulle gennemføre en afskedigelse. Hvis man ikke har det sådan, skal man overveje om man skal finde noget andet at lave.

Måden man som virksomhed varetager en afskedigelse er nok den enkeltstående faktor, der påvirker en virksomheds employer branding mest. Derudover er der hensynet til de tilbageværende medarbejdere og deres tanker om fremtiden.

Det er altså meget vigtigt at varetage denne opgave med stor omtanke og det kan være et område, hvor det kan være vigtigt at få hjælp til at planlægge og gennemføre ledelsesopgaven.

Står du med en udfordring?