Innovation skaber vækst

Innovation er et af tidens store buzz words. Det er som om, at innovation er løsningen på alle virksomhedens problemer og slogan’et ”Innovate or die” er nærmest blevet lov.

Innovation er da også vigtigt i en tidsalder, hvor alt konstant er i forandring og udviklingen af teknologi foregår i eksponentielt tempo. Alle dine konkurrenter sidder sikkert lige nu og er i gang med at udvikle nye produkter, der måske indeholder nye teknologiske løsninger på kendte problemer.

Innovation betyder at gøre noget radikalt anderledes. Der skal være tale om noget, der er nyt og ikke tidligere set indenfor branchen. Det kan være en hidtil uset kombination af kendte metoder eller produkter, der tilsammen skaber noget helt nyt.

Gode, velkendte eksempler på innovation er Apples iPhone, Teslas el-bil og robotternes indtog i produktionen.

Vi er godt i gang med den fjerde industrielle revolution, der blandt andet byder på begreber som cloud computing, 3D print, Big Data, Internet of Things.

I en rapport fra december 2016 kalder Innovationsfonden og Boston Consulting Group det for et kapløb for de danske virksomheder at komme med på bølgen og at vi står på en brændende platform, fordi vi ikke er på højde med f.eks. Tyskland.

OECD deler innovationsområdet op i fire discipliner:

  • Markedsinnovation
  • Produktinnovation
  • Procesinnovation
  • Organisatorisk innovation

Derudover er strategisk innovation ved at vinde fodfæste som særskilt innovationsområde i kraft af, at der i disse år er så stort fokus på innovation af forretningsmodellen. Årsagen til at strategisk innovation har så stor bevågenhed er, at vi ofte ser nogle markante forandringer i markedet når nogen lykkes med at ændre en velkendt forretningsmodel. Det kan føre til så store ændringer i en industri, så det går hen og bliver en “disruption”, der for altid ændrer måden kunderne opfører sig på eller køber en ydelse eller et produkt.

Tænk for eksempel på Airbnb, der er verdens største formidler af overnatninger, men ikke ejer et eneste hotelværelse eller en lejlighed. Uber ejer ingen køretøjer, men har ændret vilkårene indenfor personbefordring over hele verden – i Danmark endda i en grad, så der kom en ny taxilov for første gang i mange år. Netflix har gjort flow TV til en gammeldags måde at blive underholdt på og Spotify har rystet musikbranchen i en grad, så alle spilleregler er ændret.

innovation

Markedsinnovation

Markedsinnovation handler om at gøre det muligt for virksomheden at sælge eksisterende produkter på et nyt marked. Et nyt marked kan for eksempel være når virksomheden ønsker at eksportere til et naboland eller hvis man vælger at satse på et nyt segment, f.eks. offentlige virksomheder.

Produktinnovation

Produktinnovation er skabelsen af nye produkter til at løse et kendt behov. Der sker også ofte det, at nye behov opstår når nye produkter kommer på markedet. Det var i høj grad tilfældet med Apples iPhone. Vi vidste ikke vi havde brug for en smartphone, før vi så hvad den kunne.

Procesinnovation

Procesinnovation er det der sker når vi indretter måden vi gør ting på i virksomheden på en helt ny måde. Det kan f.eks. være introduktion af robotteknologi i en virksomhed, der ellers tidligere har haft mennesker stående ved et samlebånd. LEAN manufacturing og LEAN administration er eksempler på metoder til procesinnovation.

Organisatorisk innovation

Organisatorisk innovation er en helt ny måde at sammensætte virksomhedens forskellige funktioner på og nye metoder til at få løst opgaverne. De bedste kendte metoder til organisatorisk innovation er outsourcing, insourcing og horisontal og vertikal integration. Men også nye målstyringsmetoder og rolle/ansvarsfordelinger kan føre til organisatorisk innovation.

Når vi starter et innovationsprojekt tager vi udgangspunkt i virksomhedens nuværende situation og tager sammen stilling til, hvordan status på virksomhedens innovationskraft er lige nu. Derefter identificerer vi mulighederne indenfor de fem innovationsformer, der er nævnt ovenfor. For hvert område laves en udviklingsplan, der løfter virksomheden set fra et helhedsorienteret synspunkt.

I alle tilfælde vurderes det undervejs om nogle af de tiltag vi planlægger rummer mulighed for at opnå støtte fra forskellige fonde og andre erhvervsfremme tiltag. Formålet med dette er at opnå mest mulig innovation for virksomhedens investering.

Kontakt os, hvis du vil høre om støtte til gennemførelse af et innovationsprojekt i din virksomhed.

Står du med en udfordring?