Cases

Voksewerks arbejde er kendetegnet ved en høj grad af “hands on” og rådgivning i øjenhøjde.

Ofte lægger vi asfalten samtidig med, at vi kører i respekt for, at kundernes virksomheder er i fuld drift. Vi analyserer samtidig med, at vi implementerer.

Udfordring:

En af vores kunder var i branchen for engrossalg af byggematerialer. Virksomheden var kendetegnet ved en ringe grad af differentiering og havde vanskeligt ved at skabe en rimelig indtjening, da kunderne opfattede produkterne som handelsvarer (commodities).

Som led i rådgivningsforløbet behandlede vi følgende områder:

 • Ejerens ambitioner
 • Kernekompetencer
 • Differentieringsmuligheder
 • Markedsinnovation
 • Produktinnovation
 • Pricing

Resultat:

Virksomhedens forretningsmodel blev omlagt til, at de samme gode byggematerialer kunne opfylde andre formål hos andre kunder, hvor produktet var sekundært i forhold til den rådgivning virksomheden kunne få lov til at knytte til produktet. Derved blev virksomhedens samlede værditilbud mere værdifuldt for kunden og der blev etableret en særdeles lønsom niche.

Udfordring:

En relativt nyetableret virksomhed med to ejere oplevede kraftig vækst. Til at starte med var det vigtigt, at de rette medarbejdere blev rekrutteret.

I takt med, at virksomheden indenfor to år voksede fra to ejere og én medarbejder til to ejere og 30 medarbejdere ændrede Voksewerks rolle karakter til Ekstern HR Business Partner

Som led i rådgivningsforløbet blev følgende opgaver løst:

 • Rekruttering
 • Onboarding
 • Etablering af AMO
 • Organisationsudvikling
 • Intern kommunikation
 • Lederudvikling

Resultat:

Virksomhedens vækst blev understøttet af organisationens udvikling. Opgaven blev afsluttet med rekruttering af en intern HR konsulent

Udfordring:

En af Voksewerks kunder, en håndværksmester, oplevede, at hitraten på de afgivne tilbud var utilfredsstillende lav. Hver gang de afgav 10 tilbud, fik de i bedste fald 2-3 opgaver. Der er tale om en ærgerrig og ambitiøs håndværksmester, så det ville han gerne forbedre. Det er i øvrigt en meget tidskrævende proces at afgive et seriøst tilbud på en større håndværksopgave og denne håndværksmester brugte den tid det krævede, at udarbejde et gennemarbejdet tilbud.

Ved at analysere kunderejsen fandt vi frem til mange interessante ting:

 • Alle der henvendte sig fik et tilbud
 • Alle tilbud blev håndteret ens
 • Tilbud blev altid sendt pr. mail
 • Der blev kun sjældent fulgt op på de afgivne tilbud

Resultat:

På baggrund af vores analyse, blev der gennemført en række ændringer i kundens oplevelse af at henvende sig vedrørende en opgave. Ændringerne gav øjeblikkelig positiv respons og andelen af tilbud, der bliver accepteret er steget

Står du med en udfordring?